In Logo Lên Ly Sứ Có Nắp Minh Long 24/08/2018

In Logo lên ly sứ có nắp Minh Long theo yêu cầu về màu sắc và hình thức in bền màu, in không bong tróc chất lượng cao.

In Ly sứ có nắp Minh Long thường in hấp nhệt nên sản phẩm in không bong tróc dù cạo bằng vật cứng như sắt cũng không bong tróc.

© 2016 xuonginlua.vn