In Ly Sứ Logo FPT 26/03/2018

In Ly Sứ logo FPT thường in rất nhiều màu, chất lượng in tốt nên thể hiện được màu sắc in logo lên ly sứ rất đẹp

In logo lên ly sứ, logo FPT có thể lên đến sáu màu, bảy màu hoắc hơn nữa tùy theo yêu cầu của khách hàng.

 

Bài viết liên quan

© 2016 xuonginlua.vn